Bảng kính văn phòng dán logo

Trong văn phòng chiếc Bảng khó có thể thiếu trong việc ghi chép công việc, hội họp. Rất nhiều sản phẩm Bảng có trên thị trường đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Trong đó Bảng kính là sự lựa chọn không tồi. Bảng kính được gắn trong văn phòng dựa trên hệ thống chốt Inox […]